Poradnik

1. Jak należy postępować w wyniku zgonu bliskiej osoby w domu?

Jeśli zgon nastąpił w domu, pierwszym krokiem jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego: z telefonu stacjonarnego: 999/ z telefonu komórkowego: 112. Po przybyciu Pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu, po tej czynności można powiadomić Zakład Pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do chłodni (żadnemu zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza).

2. Jak należy postępować w wyniku zgonu bliskiej osoby w szpitalu?

 • Udać się do sekretariatu oddziału, na którym nastąpił zgon , aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza;
 • W miarę możliwości jeszcze tego samego, względnie następnego dnia, należy udać się do Zakładu Pogrzebowego wraz z dokumentami i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.

W załatwieniu pozostałych spraw związanych z pochówkiem służymy Państwu pomocą .
Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności w:

 • USC - akt zgonu,
 • ZUS, KRUS, WBE, MSWiA - zasiłek pogrzebowy
 • Zarządach cmentarzy - rezerwacje terminów, formalności związane z pochówkiem
 • Kancelariach Kościelnych - opłaty i rezerwacje terminów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO FORMALNOŚCI POGRZEBOWYCH, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza (reprezentując Państwa w USC pozyskujemy akt zgonu)
 • Dowód osobisty osoby zmarłej, legitymacja emeryta / rencisty lub odcinek emerytury / renty
 • Dowód osobisty osoby zlecającej usługę pogrzebową

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYROBIENIA AKTU ZGONU (W USC):

 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Dowód osobisty współmałżonka do wglądu
 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • Dowód osobisty osoby wyrabiającej akt

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO:

 • Akt zgonu
 • Legitymacja ZUS, KRUS, WBE lub MSWiA lub zaświadczenie z zakładu pracy osoby zmarłej
 • Rachunki poniesionych kosztów pogrzebu
 • Ksero dowodu osobistego osoby zlecającej usługę